Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00597/27112021/113712 - E86QW5C
Дата/Час: 27.11.2021 11:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626263 / 2021-08-20 / 236 / е
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - База Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т8252КТ
Номер на ремарке: РА0040ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Якимов
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 12.1 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 12.1 м³
Всичко: 2 бр. / 42 пр.м³ / 23.5 м³