Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00546/27112021/111623 - 47Z74FI
Дата/Час: 27.11.2021 11:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624708 / 2021-08-11 / 94 / ц
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - АНТОН СТРАШИМИРОВ 73
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4705КС
Километри: 0
Превозва се от: ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.22 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.22 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.88 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.88 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6.1 м³