Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00168/27112021/112236 - DE2NCC4
Дата/Час: 27.11.2021 11:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №639070 / 2021-11-24 / 120 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Александър Валентинов, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: Катюша8
Пътува до:
Получател: Александър Валентинов, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: Катюша 8
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - Катюша 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2551АМ
Километри: 0
Превозва се от: Геци Василев
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³