Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 27.11.2021 11:07
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11891/00023/27112021/111052 - 87C7L6H
Дата/Час: 27.11.2021 11:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул Велико Търново шосе 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6774ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Христов
Спедитор: Йордан Христов (1466)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 9.12 м³
Общо: 2 бр. / 16 пр.м³ / 9.12 м³
Всичко: 4 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³