Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11891/00022/27112021/110312 - 852DAE4
Дата/Час: 27.11.2021 11:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул."св.св.Кирил и Методий" 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6774ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Христов
Спедитор: Йордан Христов (1466)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³