Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00702/27112021/110451 - CH8C83S
Дата/Час: 27.11.2021 11:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627192 / 2021-08-27 / 18 / ю
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Димитър Димитров, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Драгомирово, адрес: ул.Трета
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Драгомирово - ул.Трета
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1009КВ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Асенов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Полски бряст
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 2 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³