Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00167/27112021/111229 - 903BCDB
Дата/Час: 27.11.2021 11:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №639070 / 2021-11-24 / 120 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Сюлейман Алиев, обл. Разград, общ. Кубрат, с. Мъдрево, адрес: хан кубрат1
Пътува до:
Получател: Сюлейман. Алиев, обл. Разград, общ. Кубрат, с. Мъдрево, адрес: Хан кубрат1
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Мъдрево - Хан кубрат1
Данни за ПС:
Номер на ПС: 00000
Километри: 0
Превозва се от: Сюлейман Алиев
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³