Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00107/27112021/105733 - 8F152AD
Дата/Час: 27.11.2021 10:58
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Добрич, Общ. Шабла
Адрес: с. Дуранкулак - ГкппДуранкулак
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3903АМ
Номер на ремарке: СС0138ЕН
Километри: 0
Превозва се от: ШенолМехмед
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 21.45 м³
Общо: 3 бр. / 39 пр.м³ / 21.45 м³
Всичко: 4 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³