Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00784/27112021/105204 - 33DEDAA
Дата/Час: 27.11.2021 10:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635339 / 2021-10-18 / 1150 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: КАДИР НЕЗИР, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: УЛ. СТРАНДЖА 2
Пътува до:
Получател: КАДИР НЕЗИР, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. СТРАНДЖА
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - ул. СТРАНДЖА
Данни за ПС:
Номер на ПС: SАSI
Километри: 0
Превозва се от: КАДИР НЕЗИР
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 4.68 м³
Общо: 2 бр. / 13 пр.м³ / 4.68 м³
Всичко: 2 бр. / 13 пр.м³ / 4.68 м³