Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00783/27112021/104017 - M76FNFU
Дата/Час: 27.11.2021 10:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635339 / 2021-10-18 / 1150 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ГЮНЕР РЕДЖЕБ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. ПЕТЪР БЕРОН 4
Пътува до:
Получател: ГЮНЕР РЕДЖЕБ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул. ПЕТЪР БЕРОН 4
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - ул. ПЕТЪР БЕРОН 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР7918ВМ
Километри: 0
Превозва се от: МЕХМЕД МЕХМЕД
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³