Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00525/27112021/103730 - 2C8CAEH
Дата/Час: 27.11.2021 10:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612788 / 2021-05-19 / 302 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Данаил Йорданов, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес:
Пътува до:
Получател: Данаил Йорданов, обл. Разград, общ. Лозница, с. Студенец, адрес: ул.Огоста 17
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Студенец - ул.Огоста 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9586АК
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Топчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.5 м³