Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4631/00782/27112021/103449 - 15IQBP3
Дата/Час: 27.11.2021 10:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635339 / 2021-10-18 / 1150 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ГЮНАЙДЪН ИСМАИЛ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул 6ти СЕПТЕМВРИ
Пътува до:
Получател: ГЮНАЙДЪН ИСМАИЛ, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, адрес: ул6ти СЕПТЕМВРИ 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - ул6ти СЕПТЕМВРИ 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: А3971ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмед
Спедитор: Февзи Исмаил (А 9871)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 1.98 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 1.98 м³
Всичко: 2 бр. / 7 пр.м³ / 2.44 м³