Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00733/27112021/103418 - 085ER57
Дата/Час: 27.11.2021 10:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631123 / 2021-09-18 / 1026 / у
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Пътува до:
Получател: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - ул. Райна княгиня 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9612ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Михаил Петков
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.55 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³