Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/01220/27112021/103330 - F585DAC
Дата/Час: 27.11.2021 10:34
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Шакир ниазиев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Освобождение 2
Пътува до:
Получател: Шакир ниязиев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Освобождение 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - улица Освобождение 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: абдил беляйдин
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 12
Куб.м³ 5 м³
Общо: 12 бр. / 5 м³
Всичко: 12 бр. / 5 м³