Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00165/27112021/103543 - Q49359D
Дата/Час: 27.11.2021 10:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №639071 / 2021-11-24 / 125 / и
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Мямиш Зейнал, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Бреница, адрес: 3та 6
Пътува до:
Получател: МямишЗейнал, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Бреница, адрес: 3та6
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Бреница - 3та6
Данни за ПС:
Номер на ПС: 111113
Километри: 0
Превозва се от: Мямиш Зейнал
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³