Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00164/27112021/103039 - 987M5CG
Дата/Час: 27.11.2021 10:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №639071 / 2021-11-24 / 125 / и
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Денис Расим, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Бреница, адрес: 7ма 12
Пътува до:
Получател: Данис Расим, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Бреница, адрес: ,7ма12
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Бреница - ,7ма12
Данни за ПС:
Номер на ПС: 11112
Километри: 0
Превозва се от: Денис Расим
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³