Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00095/27112021/074651 - 6CD3R99
Дата/Час: 27.11.2021 07:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633433 / 2021-10-01 / 272 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Чуковец - чуковец кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04229
Километри: 0
Превозва се от: СунайдънХалил
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³