Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4470/00395/23112021/131006 - HVRE7EJ
Дата/Час: 23.11.2021 13:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №618404 / 2021-07-02 / 127 / ш
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - м. Лъгът сеновал
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1608АТ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Бориславов
Спедитор: Пламен Пенев (1183)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³