Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00268/14102021/145613 - RBKTNQ3
Дата/Час: 14.10.2021 14:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625419 / 2021-08-16 / 146 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. Русофили 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3998РС
Номер на ремарке: Р2162ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 48 пр.м³
Куб.м³ 19.2 м³
Общо: 1 бр. / 48 пр.м³ / 19.2 м³
Всичко: 1 бр. / 48 пр.м³ / 19.2 м³