Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00310/14102021/142353 - JTEG389
Дата/Час: 14.10.2021 14:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №618211 / 2021-07-01 / 33 / с
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ1762СН
Номер на ремарке: РВ2878ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Марин Георгиев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.85 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.85 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 13 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 13 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 31.4 м³