Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4562/00049/14102021/134429 - 0OGHRO3
Дата/Час: 14.10.2021 13:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628181 / 2021-09-01 / 223 / к1
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле -
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5562АХ
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Исмаил
Спедитор: Павлин Големански (А6097)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³