Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00422/14102021/133648 - UW2DXLW
Дата/Час: 14.10.2021 13:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633128 / 2021-09-30 / 153 / с
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: Трейдком 2013 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Свилоцел ЕООД
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7266ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 48 пр.м³
Куб.м³ 26.4 м³
Общо: 1 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³
Всичко: 1 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³