Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00307/14102021/125311 - AHT51ZA
Дата/Час: 14.10.2021 12:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622549 / 2021-07-30 / 62 / ж
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Ет Севдьо 2000, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Копринка, адрес: ул Христо Ботев 34, ЕИК: 123519585
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък
Адрес: с. Копринка - ул Христо Ботев 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ4213ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Айкут Катмер
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 1.46 м³
Общо: 14 бр. / 1.46 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 15 бр. / 13 пр.м³ / 8.61 м³