Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00242/14102021/124902 - 4QN0374
Дата/Час: 14.10.2021 12:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587534 / 2020-12-30 / 182 / к
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Ново село -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9676ВР
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Димов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.68 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³
Всичко: 3 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³