Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4470/00341/14102021/112424 - 3Q1E6EH
Дата/Час: 14.10.2021 11:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619680 / 2021-07-09 / 63 / ж
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Пътува до:
Получател: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - с. Стоките-читалище
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ01018
Номер на ремарке: ЕВ2995ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Георги Йонков
Спедитор: Пламен Пенев (1183)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 3 м³