Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00227/10102021/111817 - 6HSS6VV
Дата/Час: 10.10.2021 11:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587534 / 2020-12-30 / 182 / к
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Ново село -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9196РР
Километри: 0
Превозва се от: Халми Ахмед
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 5.98 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 5.98 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 8.48 м³