Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00410/10102021/113759 - 4BCBL0V
Дата/Час: 10.10.2021 11:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Хамди Нурола Нурола, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул Иван Вазов 2
Пътува до:
Получател: Хамди Нурола Нурола, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул Иван Вазов 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Средоселци - ул Иван Вазов 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: Нурджан Недрет
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.55 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³