Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4603/00124/10102021/111051 - LMH7RPP
Дата/Час: 10.10.2021 11:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №632830 / 2021-09-28 / 145 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - ул. Тимок номер39
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: Мустафа Али
Спедитор: Джюнейт Муталиб (А4085)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.99 м³
Дървесина: Махалебка
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³