Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00409/10102021/112221 - YU527P0
Дата/Час: 10.10.2021 11:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Орхан Бейти Меджид, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул Светлина 38
Пътува до:
Получател: Орхан Бейти Меджид, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул Светлина 38
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Средоселци - ул Светлина 38
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВОLGАR
Километри: 0
Превозва се от: Бейти Меджид
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³